Servicii de publicitate pentru desfaşurarea FILIT 2017
02/09/2017
Servicii de informare si publicitate pentru implementarea sistemului national „Prescriptia Electronica”
05/03/2017

Servicii de publicitate și informare pentru proiectul „Modernizare și dotare centru de reabilitare neuropsihiatrică Jucu, Jud. Cluj”

Beneficiar: Consiliul Judetean Cluj, Cluj-Napoca

Activitatea de informare şi publicitate

1. Conferinţă de presă
2. comunicate de presă
3. Anunţuri de presă
4. Pliante
5. Afişe
6. Autocolante
7. Panou pt. şantier în construcţii
8. Placă permanentă
9. Material audio-video - film