Servicii de comunicare, informare si publicitate pentru proiectul “Watman – sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa I”
05/03/2017
Servicii de publicitate si informare in cadrul proiectului „Eficientizarea activitatilor de aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale”
05/03/2017

„DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică’

Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti, Drobeta Turnu Severin

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului „DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică’’ vizează îmbunătăţirea formării profesionale continue pentru 2400 de cadre didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar, din regiunile SV (Mehedinți) şi Centru (Sibiu), prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii procesului educaţional.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• dezvoltarea şi autorizarea/acreditarea de programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
• dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-învăţare-evaluare şi TIC în implementarea curriculumului centrat pe competenţe;
• îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice în domeniul managementului şcolar adaptat la realităţile sociale actuale, managementului carierei, priorităţilor şi timpului, stresului, schimbării şi conflictului;
• identificarea şi analiza bunelor practici în formarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea optimizării sistemului de formare profesională iniţială şi continuă a acestora şi, implicit, a procesului educaţional;
• înfiinţarea a 6 Centre de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare şi Învăţători CDPEI (câte 3 în fiecare regiune în mediul rural sau oraşe mici).

Activități

Pentru atingerea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor asumate, s-au realizat servicii de creație, producție și livrare materiale de informare, servicii de publicitate online precum și servicii de fotografiere și filmare evenimente (roll-up-uri, mape de presă, pliante, USB, broșuri, caiete, pixuri, genți, ghiduri bune practici, banner web, spațiu online pentru banner web , postări comunicate de presă, spoturi radio, difuzări spoturi radio)