Servicii de publicitate şi achiziţia de materiale publicitare pentru desfășurarea FILIT 2018
09/10/2018

Servicii de promovare – Proiect ANTUR

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava

Scurta descriere a proiectului

Proiectul îşi propune sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de NE.

Sursa de finanțare a proiectului

Fonduri europene

Activități în cadrul contractului

• Organizare evenimente de informare
• Anunțuri şi comunicate de presă
• Spoturi audio/video
• Materiale tipărite
• Website proiect
• Campanie de promovare în social media