Materiale de informare și promovare a Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru perioada 2016-2017
05/03/2017
Servicii de publicitate si informare in cadrul proiectului „Restaurarea si valorificarea durabila a Patrimoniului Cultural-Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacau
13/12/2016

Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Extinderea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare ȋn municipiul Oradea şi comunele Nojorid, Oşorhei, Sântandrei, Sânmartin, Tinca, Ineu şi Copăcel”

Beneficiar: Compania de Apă Oradea SA

S.C. Compania de Apa Oradea S.A. a fost creată in 2006 ca operator regional de apă şi canalizare ȋn Judeţul Bihor ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Apă Canal Oradea. Compania a fost creată ca Societate pe Acţiuni şi este deţinută de autorităţile locale membre ale ADI.

Scurta descriere a proiectului:

In cadrul implementării proiectului s-au avut ȋn vedere următoarele obiective de proiect:
• Asigurarea conformarii totale cu cerinţele UE privind calitatea apei destinate consumului uman ȋn aria de proiect;
• Imbunătătirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate;
• Reducerea pierderilor de apa din aria de proiect prin reabilitarea reţelelor de distribuţie;
• Asigurarea conformării privind epurarea apelor uzate oraşeneşti ȋn aria de proiect;
• Creşterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor;
• Creşterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate
• Reducerea infiltraţiilor ȋn aria de proiect prin reabilitarea reţelelor de canalizare;
• Imbunătăţirea performanţelor staţiilor de epurare Beiuş şi Tinca prin construirea a două noi staţii de epurare
• Imbunătăţirea siguranţei operării staţiei de epurare Oradea prin controlul descărcării apei pluviale ȋn perioadele ploioase, protejând astfel facilităţile de tratare şi cursul de apă receptor.

Activități ȋn cadrul contractului:

• Materiale tipărite cu informaţii despre proiectul POS Mediu (pliante, brosură de succes, panouri temporare şi definitive aferente contractelor de lucrări, caiete educative, bannere şi roll-up-uri, comunicate de presă şi anunţuri de presă, mapă de prezentare)
• Campanii/spoturi audio şi video, difuzate la posturi de radio şi TV;
• Refacerea şi actualizarea website-ului operatorului regional SC Compania de Apă Oradea SA şi a proiectului;
• Organizarea şi derularea de conferinţe de presă, campanii de informare şi educare, informarea factorilor interesaţi
• Materiale promoţionale personalizate cu simbolurile proiectului
• Registru foto comentat.