Servicii de publicitate si informare pentru proiectul „Modernizare si dotare centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Jucu”
March 5, 2017
Servicii de publicitate in cadru proiectului „Promovarea turistica a obiectivelor naturale, istorice si culturale ale comunei Ocolis prin metode specifice de marketing si comunicare integrate si cresterea numarului de vizitatori”
March 5, 2017

Vloare proiect

149.821,00 lei

Servicii de informare si publicitate pentru implementarea sistemului national „Prescriptia Electronica”

Beneficiar: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în Bucureşti, Calea Călărasilor, nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti

Scurtă descriere a proiectului:

Implementarea sistemului de prescripţie electronică inseamna:
• Accesul cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate;
• Prelucrarea şi schimbul de informaţii medicale
• Servicii integrate de sănătate
• Colaborarea inter-profesională – funcţionarea unui sistem electronic de prescripţie presupune ȋn mod implicit conlucrarea ȋntre mai multe entitaţi implicate ȋn realizarea prescripţiei: CNAS, casele judeţene de asigurări de sănătate, medici, farmacişti şi alte entităţi implicate

Activităţi ȋn cadrul contractului

• Publicarea anunţurilor de presă la sfârşitul proiectului;
• Realizarea materialelor promoţionale - pliante informative, brosuri, bannere, banner-e WEB, afişe, panouri de informare, etichete autocolante (ulterior aplicate pe toate echipamentele şi pe CD-urile care conţin licenţe, aplicaţii achiziţionate) şi o plăcuţă permanentă ce va fi instalată la sediul beneficiarului conform regulilor de vizibilitate ale Uniunii Europene;
• Organizarea de seminarii la nivel naţional pentru informarea medicilor, farmaciştilor, beneficiarilor despre sistemul de prescripţie electronică implementat;
• Organizarea evenimentului final de diseminare a rezultatelor proiectului.