Servicii de publicitate si informare pentru proiectul „Modernizare si dotare centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Jucu”
05/03/2017
Servicii de publicitate in cadru proiectului „Promovarea turistica a obiectivelor naturale, istorice si culturale ale comunei Ocolis prin metode specifice de marketing si comunicare integrate si cresterea numarului de vizitatori”
05/03/2017

Servicii de informare si publicitate pentru implementarea sistemului national „Prescriptia Electronica”

Beneficiar: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în Bucureşti, Calea Călărasilor, nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti

Scurtă descriere a proiectului:

Implementarea sistemului de prescripţie electronică inseamna:
• Accesul cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate;
• Prelucrarea şi schimbul de informaţii medicale
• Servicii integrate de sănătate
• Colaborarea inter-profesională – funcţionarea unui sistem electronic de prescripţie presupune ȋn mod implicit conlucrarea ȋntre mai multe entitaţi implicate ȋn realizarea prescripţiei: CNAS, casele judeţene de asigurări de sănătate, medici, farmacişti şi alte entităţi implicate

Activităţi ȋn cadrul contractului

• Publicarea anunţurilor de presă la sfârşitul proiectului;
• Realizarea materialelor promoţionale - pliante informative, brosuri, bannere, banner-e WEB, afişe, panouri de informare, etichete autocolante (ulterior aplicate pe toate echipamentele şi pe CD-urile care conţin licenţe, aplicaţii achiziţionate) şi o plăcuţă permanentă ce va fi instalată la sediul beneficiarului conform regulilor de vizibilitate ale Uniunii Europene;
• Organizarea de seminarii la nivel naţional pentru informarea medicilor, farmaciştilor, beneficiarilor despre sistemul de prescripţie electronică implementat;
• Organizarea evenimentului final de diseminare a rezultatelor proiectului.