Servicii de publicitate şi informare pentru proiectul „Reabilitare infrastructura străzi şi pietonal ȋn municipiul Paşcani”
05/03/2017
Servicii de publicitate în cadrul proiectului “DidactIno – Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică”
05/03/2017

Servicii de comunicare, informare si publicitate pentru proiectul “Watman – sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa I”

Beneficiar: Administraţia Naţională ,,Apele Române”

Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Scurtă descriere a proiectului:

”WATMAN – Sistem informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I” este un proiect care are drept scop stabilirea unei baze de infrastructuri adecvate la nivel naţional pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor. Lucrările de infrastructură propuse, piese de echipamente şi dotări au fost instalate ȋn puncte distincte pe ȋntreg teritoriul românesc, ȋn toate cele 11 bazine hidrologice: Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Barlad şi Dobrogea-Litoral.

Activităţi ȋn cadrul contractului:

• Realizarea elementelor de concept pentru campanie, precum și strategia de creație care sa stea la baza elementelor de concept realizate ;
• Conceperea şi realizărea identităţii vizuale reprezentative pentru proiect ;
• Furnizarea de materiale de informare și publicitate pentru mediatizarea proiectului ;