Servicii de publicitate în cadrul proiectului “DidactIno – Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică”
05/03/2017
Servicii de publicitate in cadrul proiectului „MODERNIZAREA LEGĂTURII RUTIERE CENTRUL INTERMODAL DE TRANSPORT – GARA IAȘI”
05/03/2017

„Eficientizarea activităţilor de aplicare a politicilor de concurenţă în corelare cu politicie sectoriale” cod SMIS 39072

Beneficiar: Consiliul Concurenței, București

Obiectivele, scopul, activităţi şi rezultatele proiectului

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea parteneriatului dintre Secretariatul General al Guvernului (SGG) şi Consiliul Concurenţei (CRC) din România pentru promovarea principiilor de concurenţă în administraţia românească. Proiectul răspunde obiectivului general al PO DCA de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.
Scopul proiectului este obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice în administraţia publică centrală se va realiza prin următoarele obiective specifice:
- îmbunătăţirea cadrului naţional de reglementare în ceea ce priveşte principiile concurenţei şi creşterea gradului de convergenţă cu legislaţia în materie a UE şi a celorlalte state membre
- creşterea rolului Consiliului Concurenţei în elaborarea politicilor şi principiilor de concurenţă.
- informarea şi cunoaşterea celor mai bune practici europene în domeniul concurenţei de către părţile interesate.
- susţinerea proceselor de business şi a procedurilor de lucru prin intermediul instrumentelor TIC performante
- consolidarea capacităţii administrative a autorităţii de concurenţă din România

Activități

1. Servicii de informare şi publicitate specifice proiectului (conferinţe de presă, Comunicate de presă)
2. Servicii de tipărire, multiplicare şi distribuire de materiale publicitare efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA (pliante, broşuri, afişe distribuite la nivel naţional către instituţii partenere şi actori interesaţi cu activităţi privind concurenţa şi ajutorul de stat, materiale de curs tipărite cu includerea elementelor obligatorii de identitate vizuală, certificate de participare tipărite cu includerea elementelor obligatorii de identitate vizuală, etichete autocolante pentru mijloacele fixe cu includerea elementelor obligatorii de identitate vizuală)