Servicii de publicitate in cadru proiectului „Promovarea turistica a obiectivelor naturale, istorice si culturale ale comunei Ocolis prin metode specifice de marketing si comunicare integrate si cresterea numarului de vizitatori”
05/03/2017
Servicii de comunicare, informare si publicitate pentru proiectul “Watman – sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa I”
05/03/2017

Servicii de publicitate şi informare pentru proiectul „Reabilitare infrastructura străzi şi pietonal ȋn municipiul Paşcani”

Beneficiar: Municipiul Pascani, Jud Iasi

Scurta descriere a proiectului

Reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Paşcani în scopul eficientizării condiţiilor şi diminuării disparităţilor de accesibilitate şi interconectivitate între zona de vale şi cea de deal ale municipiului până în 2015.

Sursa de finantare a proiectului

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Axa 1 a Regio - Programul Operaţional Regional „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Centre urbane” .

Activitati in cadrul contractului

• Organizare evenimente de relaţii publice
• Promovarea şi asigurarea vizibilităţii proiectului-pagina web, panouri informative, bannere, difuzări de spoturi radio, difuzări anunţuri de presă, materiale tipărite de informare şi promovare