REGULI DE EDITARE

Reguli specifice de editare a rezumatelor

Titlul fisierului ce conține rezumatul trebuie să fie identic cu titlul rezumatului. Titlul trebuie scris cu majuscule și trebuie să fie urmat de autori și de afilierea acestora. Afilierea va cuprinde instituția (Universitatea, Facultatea / Spital) și secțiunea (departament / disciplina / parte) pentru fiecare autor. Transmiterea rezumatelor se face doar prin încărcarea acestora în cadrul formularului online de transmitere rezumate de pe website-ul evenimentului. Orice altă modalitate de transmitere a rezumatului sau nerespectarea regulilor de editare face transmiterea acestuia redundantă,

Pentru rezumate, recomandăm  urmatoarea structură:

 • Introducere
 • Studiu De Caz
 • Discuții
 • Cuvinte cheie

Rezumatul va conține:

 • Obiectivele clare ale studiului
 • Elementele cheie extrase din fiecare etapă a studiului care urmează să fie prezentată
 • Descrierea materialului și a metodelor utilizate (concis și clar)

În rezumat nu vor fi incluse

 • Tabele, figuri și note bibliografice
 • Informații ce nu au fost prezentate în cadrul studiului
 • Mai mult de 350 de cuvinte
 • Rezultatele (cel mai important, exprimate, dacă este posibil, evaluate numeric și statistic)
 • Concluziile cele mai importante și semnificația lor științifică

La sfârșitul rezumatului, 3-5 cuvinte cheie scrise cu majuscule.

Reguli specifice editării lucrărilor în extenso:

Titlul fisierului ce conține lucrarea trebuie să fie identic cu titlul lucrării. Titlul trebuie scris cu majuscule și trebuie să fie urmat de autori și de afilierea acestora. Afilierea va cuprinde instituția (Universitatea, Facultatea / Spital) și secțiunea (departament / disciplina / parte) pentru fiecare autor. Transmiterea lucrărilor se face doar prin încărcarea acestora în cadrul formularului online de transmitere lucrări în extenso de pe website-ul evenimentului, www.recuperareiasi.ro. Orice altă modalitate de transmitere sau nerespectarea regulilor de editare face transmiterea acesteia redundantă,

Pentru lucrările în extenso, conținutul trebuie să fie structurat în:

 • Introducere, material si metode, rezultate, discutii, concluzii, mentionari, referinte.
 • Toate paginile vor fi numerotate consecutiv (în partea de jos, colțul din dreapta).
 • Abrevierile nu trebuie utilizate în mod excesiv și explicate la prima apariție în text.
 • Lucrările nu trebuie să depășească: pentru articole originale – 6 pagini / 2500 cuvinte; pentru articole de tip reexaminare (review-uri) și curent (update) – 8 pagini / 3500 cuvinte; articole de tip prezentare de caz – 4 pagini / 1700 cuvinte; note experimentale și clinice – 3 pagini / 1300 cuvinte; recenzii, articole, scrisori către editor, informații cu privire la întruniri științifice – o pagină / 450 de cuvinte.

Titlu și autori

 • Titlul trebuie să fie cât mai scurt posibil, elocvent pentru conținutul lucrării.
 • Numele autorilor vor fi scrise cu majuscule.
 • Afilierea va cuprinde instituția (Universitatea, Facultatea / Spital) și secțiunea (departament / disciplina / parte) pentru fiecare autor.
 • Autorii trebuie să menționeze sub referințele autorului corespondent și informațiile lui / ei de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon).

Figuri și tabele

 • Figurile și tabelele trebuie să fie inserate în text echilibrat.
 • Fiecare figură sau tabel trebuie să fie însoțită de titlul și legendă.
 • Figurile, numerotate cu cifre arabe, vor avea o lățime de 6,5 cm (pentru a se încadra într-o singură coloană) sau de 13,5 cm (pentru a se potrivi pe ambele coloane) și vor fi menționate în text sub forma(fig. 1).
 • Fotografii color scanate la o rezoluție minimă de 300 dpi
 • Imaginile trebuie să fie prelucrate minim, fiind acceptate doar ajustări de dimensiune, contrast și luminozitate;
 • Legenda din titlu și cifra ar trebui să fie scris sub forma:
 • 2. Rezultatele clonarii moleculare
 • Tabelele (scrise în sens restrâns Arial) vor fi numerotate cu cifre romane menționate în text, în paranteze (tab. III), vor fi inserate în text și au o lățime de 6,5 cm și 13,5 cm, fără a depăși lățimea unei pagini.
 • Titlul tabelului, scris cu majuscule, formatate stânga-dreapta va fi poziționat deasupra tabelului sub forma: TABELUL III