Miercuri, 17 Iunie 2020/ Wednesday June 17, 2020

 

CURS I/ COURSE I

Electrocardiograma în tulburările de ritm și de conducere – de la A(triu) la…V(entricul) / The electrocardiogram in rhythm and conduction disorder – from A(trium) to… V(entricle)

Directori curs/ Chairpersons: Radu CIUDIN/București, Irina COSTACHE/Iași, Daniela CRIȘU/Iași 

 

08.20 – 08.40 De la extrasisolele atriale la fibrilația şi flutterul atrial / From atrial premature beats to atrial flutter and fibrillationRadu CIUDIN , Bucureşti

08.40 – 09.00 Diagnosticul diferențial al tahiaritmiilor cu complexe înguste / Differential diagnosis of narrow complex tachyarrhythmiaIrina COSTACHE, Iaşi

09.00 – 09.20 Diagnosticul diferențial al tahiaritmiilor cu complexe largi / Differential diagnosis of wide complex tachyarrhythmia –   Antoniu PETRIȘ, Iaşi

09.20 – 09.40 De la extrasistolele ventriculare la tahicardia ventriculară şi fibrilatia ventriculară – un continuum nefast / From premature  ventricular beats to ventricular tachycardia   and ventricular fibrillation – a disruptive continuumRadu CIUDIN , Bucureşti

09.40 – 10.00 Sindromul WPW – mereu o provocare diagnostică / WPW syndrome – always a challengeLeonard MANDES, Bucureşti

10.00 – 10.20 Aritmiile din sindroamele coronariene acute… / Arrhythmias in acute coronary syndromes…Antoniu PETRIȘ, Iaşi

10.20 – 10.40 …şi o dovadă clară că ele există / …and clear evidence that they existAmin BAZYANI, Iaşi

 

10.40 – 11.00 Pauză / Break

 

11.00 – 11.20  Atenție la…ioni (aspectul ECG in diselectrolitemii) / Pay attention to ions! –  Daniela CRIȘU,  Iaşi

11.20 – 11.50  Diagnosticul diferențial al ritmurilor lente atriale şi ventriculare / Differential diagnosis of slow atrial and ventricular rhythmsIrina COSTACHE, Iaşi

11.50 – 12.10  Electrocardiograma în diagnosticul diferențial al blocurilor atrioventriculare/ Electrocardiogram in the differential diagnosis of atrioventricular blocksOvidiu MITU, Iaşi

12.10 – 12.35  Aspectul ECG la pacienții cardiostimulați / ECG aspects of patients with cardiac pacemakersRadu CIUDIN , Bucureşti

12.35 – 13.00  Cand suspiciunile nu se adeveresc din fericire – malfuncție de stimulator suspectată de medicul urgentist şi infirmată de cardiolog – 6 cazuri clinice / When suspicions don’t become true – pacemaker malfunctions suspected in the emergency room and infirmed by the cardiologist – 6 clinical casesGabriel CISMARU, Cluj Napoca