Vineri, 19 Iunie 2020/ Friday June 19, 2020

 

CURS IV/ COURSE IV 

Cu și despre ablația tulburărilor de ritm (electrofiziologie diagnostica și intervențională în tulburările de ritm) / With and about rhythm disorders ablation (diagnostic and interventional electrophysiology for rhythm disorders)

Directori curs/ Chairpersons: Mihail CHELU/Houston, Mihaela GRECU/Iaşi, Radu CIUDIN/Bucureşti

 

14.00 – 14.30 Noţiuni generale despre terapia ablativă: istoric, prezent, viitor (inclusiv pregatire pacient preintervenţional şi supraveghere postprocedură) / General principles and techniques of ablation therapy: history, present, future.Radu CIUDIN, Bucureşti

14.30 – 14.50 Abordarea intervenţională a tulburărilor de ritm supraventriculare – comentarii şi integrare în practică a ghidurilor / Interventional therapies of supraventricular rhythm disorders – comments  based on ESC guidelinesMihail RIZOV, Valentin RACILA, Chişinău

14.50 – 15.10 Criterii de selecţie a pacientului pentru stabilirea indicaţiei de ablaţie a fibrilaţiei atriale / Patient selection for AF ablation indicationMihaela GRECU,  Iaşi

15.10 – 15.40 Ablaţia fibrilaţiei atriale – prezent şi perspective / Atrial fibrillation ablationMihail  CHELU, Houston

15.40 – 16.00 Ablaţia flutterului atrial / Atrial flutter ablationGabriel CISMARU, Cluj Napoca

 

16.00 – 16.30 Pauză / Break

 

16.30 – 17.00 Ablaţia tahicardiilor paroxistice supraventriculare cu sau fără sindrom WPW/  Ablation of supraventricular tachycardias with or without preexcitation syndromeGabriel CISMARU, Cluj Napoca

17.00 – 17.20 Ce facem în laboratorul de electrofiziologie: ablaţie în toate  tulburările de ritm supraventriculare? –  cazuri clinice comentate / What do we do in the electrophysiology laboratory: ablation in all supraventricular rhytm disorders? – commented clinical casesMihail RIZOV, Valentin RACILA, Chisinău

17.20 – 17.40 Ablaţia extrasistoliei ventriculare idiopatice / Idiopathic PVC ablationMihail  CHELU, Houston

17.40 – 18.00 Stratificarea riscului de moarte subită cardiacă la pacientul cu aritmii ventriculare – ce ne spun şi ce nu ne spun ghidurile / Risk stratification of sudden cardiac death in the patient with ventricular arrhythmias – what do the guidelines tell us or what they do not?Mihaela GRECU,  Iaşi

18.00 – 18.20 Ablaţia tahicardiilor ventriculare ischemice/ Ischemic VT ablationMihail  CHELU, Houston

18.20 –18.35 Managementul furtunii electrice la pacientul cu cardiopatie ischemică – prezentare de caz / Management of electrical storm in the patient with ischemic heart disease – clinical caseȘtefan AILOAEI, Iaşi

18.35 – 19.00 Managementul complicaţiilor ablaţiei tahicardiilor ventriculare / Management of complication of TV ablationMihail  CHELU, Houston