Joi, 18 Iunie 2020/ Thursday June 18, 2020

 

CURS III/ COURSE III  

Cu și despre defibrilatoare automate implantabile/ dispozitive de resincronizare / With and about implantable cardiac defibrillators and cardiac resynchronization therapy

Directori curs/ Chairpersons: Kamil SEDLACEK/Hradec Kralove, Woijtech KWASNIEWSKI/Katowice, Antoniu PETRIȘ/Iasi

 

13.40 – 14.20 Despre ICD şi CRT: definiție, noțiuni tehnice şi fiziopatologice /ICD and CRT: definition, technical and physio- pathological principlesLeonard MANDES, Bucuresti

14.20 – 14.50 Ghidurile ESC şi ACC/AHA de implantare defibrilatoare automate şi dispozitive de resincronizare: comentarii prin prisma experienței personale/ ESC and ACC/AHA Clinical Practice Guidelines for Cardiac Defibrillation Therapies and Cardiac Resynchronization Therapy: a review through personal experienceKamil SEDLACEK, Hradec Kralove, Cehia

14.50 – 15.10 CRT-P versus CRT – D – / CRT-P versus CRT-DDavid ZIZEK, Ljubljana

15.10 – 15.30 Abordarea pragului de defibrilare crescut la pacienții cu defibrilator automat implantabil – experiența personală / High defibrillation threshold in patient with implanted ICD – a personal experienceWojtek  KWASNIEWSKI, Katowice

15.30 – 15.45 Wearable ICD – o soluție de…câteva cuvinte/ Wearable ICD – a solution of…a few words – Eduard POPESCU, Iaşi

 

15.45 – 16.05 Pauză / Break

 

16.05 – 16.30 Simpozion  BAYER/BAYER Symposium: Rivaroxabanul – mai mult decât un “simplu” NOAC / Rivaroxaban – more than a “simple” NOAC – Dan TESLOIANU, Iaşi

16.30 – 17.00 Studii semnificative privind rezultatele terapiei de resincronizare – ce este sigur şi ce rămâne încă de lămurit / Significant studies concerning CRT results – what can we trust, what we can have doubt aboutKamil SEDLACEK, Hradec Kralove, Cehia

17.00 – 17.20 Furtuna electrică : fenomen şi antifenomen sau…ce este şi cum o stăpânim  / Electrical storm: phenomenon and antiphenomenon…what is it, how do we control itWojtek  KWASNIEWSKI, Katowice

17.20 – 17.40 Stimularea univentriculară de VS în terapia de resincronizare : avantaje, dezavantaje, dovezi / The univentricular left ventricle stimulation in cardiac resynchronization therapy: advantages, disadvantages and evidence  –  Sergiu SIPOȘ, Bucureşti

17.40 – 18.00 Pacingul multisite al ventriculului stâng în terapia de resincronizare / Multisite LV pacingJelena STOJANOVIC LAZIC, Belgrad

18.00 – 18.20 Sindromul de pacemaker – o înţelegere contemporană / Pacemaker syndrome – a contemporary understanding –  Răzvan MAXIM, Constanţa

18.20 – 18.50 Terapia de modulare a contractilităţii miocardice în  insuficienţa cardiacă cronică /  Cardiac  Contractility Modulation  in the treatment of chronic heart failure  – Mateusz ZELEWSKI/Gdansk

18.50 – 19.20 Simpozion PFIZER/ PFIZER Symposium: Manifestări aritmice în amiloidoza cardiacă / Arrhythmic features in cardiac amyloidosis – Daniela CRIȘU, Iaşi