Miercuri, 17 Iunie 2020/ Wednesday June 17, 2020

 

CURS II/ COURSE II  

Cu și despre pacemakere și loop-recordere / With and about pacemakers and loop-recorders 

Directori curs/ Chairpersons: Dan TESLOIANU/Iași, Nic DRAGOTOIU/București, Razvan MAXIM/Constanța

 

13.30 – 14. 05 Anatomia cordului pentru … electrofiziologi / Anatomy of the heart for … electrophysiologists – Liviu MORARU,  Tg Mureş

14.05 – 14.35 Noţiuni generale despre pacemakere şi loop-recordere (inclusiv pregatire pacient preintervenţional şi supraveghere postprocedură)/ General notions about pacemakers and loop-recorders (including pre-interventional and post-procedure patient’s assessment)Dan TESLOIANU, Iaşi

14.35 – 14.55 Ghidul ESC şi ghidul ACC – AHA de pacing: ce e nou şi ce ramâne stabilit / The ESC guide and the ACC – AHA pacing guide: what’s new and what’s settledNic DRĂGOTOIU, Bucureşti

14.55 – 15.15 Pacingul prin stimulare septală – unde şi când merită să fie facut ? / Pacing through septal stimulation – where and when is it worth doing?Răzvan MAXIM,  Constanţa

15.15 – 15.40 Simpozion BERLIN– CHEMIE: Tratamentul betablocant de la efectul de clasă la efectul de moleculă / Beta blocker treatment from class effect to molecule effect – Ciprian REZUȘ, Iaşi

 

15.40 – 16.00 Pauză / Break

 

16.00 – 16.20 Pacingul prin stimularea fasciculului His – ce speranţe, ce confirmări ? / Pacing by His fascicle stimulation – hopes and confirmationsDavid ZIZEK/Ljubljana

16.20 – 16.40 Pacingul epicardic – soluţIe “de avarie” ? / Epicardial pacing – „breakdown” solution?Georgi GURGURIEV/Sofia, Bulgaria

16.40 – 17.00 Loop-recorderele: un Holter “la purtător” – noţiuni generale, indicaţii / Loop-recorders: a Holter „in the carrier” – general notions, indicationsPavlina TRAJKOVA, Belgrad

17.00 – 17.25 Tulburările de conducere atrioventriculară la pacienţii supusi intervenţiilor de chirurgie cardiovasculară – o complicaţie evitabilă? / Atrioventricular conduction disorders in patients undergoing cardiovascular surgery – an avoidable complication?Lucian STOICA,  Iaşi

17.25 – 17. 50 Complicaţiile terapiei de implantare dispozitive intracardiace – cum le abordăm, cum le evităm – o privire de cardiolog intervenţionist / Complications after implanting a cardiac device – how do we approach them/ how do we avoid them?  – a story from a invasive cardiologistRadu CIUDIN, Bucureşti.

 

17.50 – 18. 10 Pauză / Break

18.10 – 18.30  Simpozion BOEHRINGER/BOEHRINGER – Anticoagularea moderna – de la studiile clinice la practica medicală / Modern anticoagulation – from clinical trials to medical practice – Antoniu PETRIȘ, Iaşi

18.30 – 19. 00 Tehnici de abord endoscopic şi trancateter în chirurgia valvulară cardiacă: indicaţii curente şi modalităţi de rezolvare a complicaţiilor / Endoscopic and transcatheter techniques in valve surgery, current indications and bail out strategiesVictor COSTACHE, Sibiu

19.00 – 19.30 Cum evităm complicaţiile implantării dispozitivelor de…pace-maker – o privire de chirurg cardiovascular / How to avoid the complications of implanting the devices of… pace-maker – a story from a cardiovascular surgeonGeorgi GURGURIEV/Sofia, Bulgaria

19.30 – 19.50 Laboratorul de electrofiziologie şi pacing al IBCV Timisoara – de la tradiţie la perspective/ Electrophysiology and pacing laboratory of IBCV Timisoara – from tradition to perspectives – Constantin LUCA, Timişoara

19.50 – 20.10 Pacingul direct de ram stang / Direct left bundle branch pacing Eduard BELU, Braşov