PROGRAM PRELIMINAR CONFERINŢĂ

Joi, 18 Iunie 2020/Thursday June 18, 2020

 

SESIUNEA I / SESSION I Aritmiile: de la condiții clinice particulare la particularități terapeutice și diagnostice – un scurt review

Arrhythmias from particular clinical conditions to therapeutic and diagnostic features – a brief review 

 

Modul 1 / 1st Module:  Aritmii în condiţii speciale / Arrhythmias in special conditions

Moderatori/ Moderators: Viviana ONOFREI/Iaşi, Daniela CRIȘU/Iaşi

 

08.30 – 08.45  Manifestări aritmice în embolismul pulmonar acut / Arrhythmic manifestations in acute pulmonary embolismAntoniu PETRIȘ, Iaşi

08.45 – 09.10 Aritmiile şi graviditatea – o provocare diagnostică şi de tratament / Arrhythmias and pregnancy – a diagnostic and treatment challenge – Viviana ONOFREI, Iaşi

09.10 – 09.25 Sindromul de repolarizare precoce: de la benign la malign /  Early repolarization syndrome: from benign to malignantDaniela CRIȘU, Iaşi

09.25 – 09. 45 Aritmiile induse de testul de efort – o abordare particulară? / Arrhythmias induced by stress ECG test – a particular approach?  – Viviana IVAN, Timişoara

09.45 – 10.00 Aritmiile periresuscitare / Peri-resuscitation arrhythmiasAntoniu PETRIȘ, Iaşi

 

10.00 – 10. 20 Pauză / Break

 

Modul II / 2nd Module: Câteva cuvinte despre sincopa şi…tratamentul anticoagulant / A few words about syncope and … anticoagulant treatment

Moderatori/ Moderators: Cristian PODOLEANU/Tg. Mureş, Viviana IVAN/Timişoara

 

10.20 –10. 50 Evaluarea simplă a pacientului cu sincopă (inclusiv tilt testul) / The basic assessment of a patient with syncope (including Tilt-test)Cristian PODOLEANU, Tg. Mureş

10.50 – 11.10 Ghidul ESC 2018 de Sincopă – atunci când cardiologia se intersectează cu neuroştiinţele / ESC Clinical Practice Guideline for Syncope – when cardiology meets neurosciencesAndreea URSARU, Iaşi

11.10 –11. 30 Cum să facem diagnosticul diferenţial simplu între sincopă şi epilepsie cu ajutorul dispozitivelor de tip loop-recorder implantabil / Differential diagnostic between syncope and epilepsy using loop-recorder devicesCristian PODOLEANU, Tg. Mureş

11.30 – 11.50 Terapia anticoagulantă la pacienţii cu tulburări de ritm – de la clasic la modern / Anticoagulation therapy for patients with rhythm disordersAdrian APOSTOL, Timişoara

11.50 – 12.10 Managementul terapiei anticoagulante/ antiagregante în cazul pacienţilor care necesită proceduri intervenţionale (cardiostimulare/ ablaţii) şi comorbidităţi asociate care contraindică sistarea medicaţiei antitrombotice / The management of anticoagulation/ antiplatelet therapy for patients who undergo interventional procedures (cardiostimulation/ ablation) with comorbidities which forbid the cessation of antithrombotic medicationIonuţ TUDORANCEA, Iaşi

12.10 – 12.30 Trebuie anticoagulat pacientul cu cardiomiopatie dilatativă aflat în ritm sinusal: de ce? cand? cum? / Should we use anticoagulants for patients with dilated cardiomyopathy? Why? When? How?  – Viviana IVAN, Timisoara

12.30 – 13.00  Simpozion PFIZER/ PFIZER symposium  – Managementul terapiei anticoagulante în context modern de la teorie … la practica cardioversiei /  Modern approach of anticoagulation therapy  from theory… to cardioversion practice – Irina COSTACHE,  Dana CRIȘU / Iaşi

13.00 – 13.40 Pauză / Break

 

Vineri, 19 Iunie 2020/Friday June 19, 2020

 

SESIUNEA II/  SESSION II Abordări nonintervenționale în aritmologie/ Non-interventional approaches in arrhythmology

 

Modul I/ Ist Module:  Imagistica cardiovasculară la pacienţii propuşi pentru terapie de cardiostimulare/ resincronizare / defibrilare sau pentru ablaţia tulburărilor de ritm / Cardiovascular imaging in assesing patients which need implantable cardiac defibrillators/cardiac resynchronization therapy or rhythm disorders ablation

Moderatori/Moderators: Danisia HABA/ Iaşi, Anatol CAZACU/Chişinău

 

08.30 – 08.50 Coronarografia / CoronarographyAmin BAZYANI, Iaşi

08.50  – 09.10 Angio CT–ul coronarian / Coronary angiographic computed tomographyAnatol CAZACU, Chişinău

09.10 – 09.30 Ecocardiografia / EchocardiographyDaniela CRIȘU, Iaşi

09.30 – 09.50 IRM –ul cardiac / Cardiac Magnetic Resonance ImaginingAnatol CAZACU, Chişinău

09.50 – 10.10 Să scăpăm de frica de “radiaţii” – noţiuni de bază despre expunerea la radiaţii în laboratorul de electrofiziologie şi pacing / The fear of radiations – basic concepts about radiation exposure in the electrophysiology labDanisia HABA, Iaşi

10.10 – 10.30 Rolul investigaţiei IRM cardiace în managementul aritmiilor ventriculare / Magnetic Resonance Imaging for the assessment of patients with ventricular arrhythmias Anatol CAZACU, Chişinău

10.30 – 10.50 Ce riscuri sunt în sarcină, pentru personalul din laboratorul de cardiologie intervenţională şi pentru pacienţi şi care este atitudinea optimă de urmat / Radiation risk in the interventional cardiology laboratory for pregnant patients and personnel – optimal approachDanisia HABA, Iaşi

 

10.50 – 11.10 Pauză / Break

 

Modulul II/ 2nd Module:  Aritmologie nonintervenţională/ Non-interventional arrhythmology

Moderatori/Moderators:  Cătălina ARSENESCU GEORGESCU/ Iaşi,  Florin MITU/ Iaşi

 

11.10 – 11.35 Recuperarea cardiovasculară la pacientul supus procedurilor de cardiostimulare/ resincronizare/ montare de defibrilator automat/ Cardiovascular recovery in patients with cardiac implantable electronic devicesFlorin MITU, Iaşi

11.35 – 11.55 Tulburări de ritm şi conducere în intoxicaţiile acute non-medicamentoase/ Rhythm and conduction disorders in acute non-drug intoxications – Cătălina LIONTE, Iaşi

11.55 – 12.15 Influenţa mediicaţiei specifice utilizată în tratamentul infecţiei cu noul coronavirus asupra inotropismului şi cronotropismului cardiac – cardiac/ Inotropic and chronotropic  influence of specific drug-therapy used in new coronavirus infection treatment Radu CRIŞAN-DABIJA, Iaşi

12.15 – 12.35 Managementul pacienţilor purtători de dispozitive cardiace implantabile înaintea, în timpul şi după intervenţiile chirurgicale/ Management of patients with implantable cardiac devices before, during and after surgical procedures – Cristian HABA, Iaşi

12.35 – 13.00 Consecinţele embolice ale fibrilaţiei atriale pot fi prevenite? / Can embolic consequences of atrial fibrillation be prevented? Cătălina Arsenescu Georgescu, Iaşi

13.00 – 13.30 Simpozion SANOFI/ SANOFI Symposium – Tratamentul anticoagulant în embolia  pulmonară – Enoxaparina sodică (Clexane®) pentru o abordare cauzală a efectelor / Anticoagulant treatment in pulmonary embolism – Enoxaparin sodium (Clexane®) for a causal approach of  the effects – Antoniu PETRIȘ, Iaşi

 

Sâmbătă, 20 Iunie 2020/Saturday June 20, 2020

 

SESIUNEA III / SESSION III  STATE OF THE ART

 

Modul I / 1st Module: Despre dispozitive implantabile / About implantable devices

Moderatori / Moderators: Josef KAUTZNER / Praga, Gregory GOLOVCHINER / Petah Tikva

 

9.00 – 9.30 Cât de complicate sunt….complicaţiile pacingului cardiac în viaţa reală? / How complicated are… the complications of cardiac pacing in real life?  Dan TESLOIANU, Iasi

9.30 – 9.50  Defibrilatoarele automate implantabile: ce ştim şi ce încă trebuie să mai ştim? Implantable cardioverter defibrillators: what is clear, what is still unclear?  Josef KAUTZNER, Praga

9.50 – 10.20 Forme speciale de terapie de defibrilare: defibrilatoarele automate subcutanate – un review / Special techniques of defibrillation therapies: subcutaneous ICD – review Gregory GOLOVKINER, Petah Tikva (lector sustinut de Boston Scientific Corporation / speaker  supported by Boston Scientific Corporation)

10.20  – 10.50 Lead-less pacing: viitor absolut sau doar alternativă / Lead-less pacing: standard for the future of just an alternativeJosef KAUTZNER, Praga

10.50 – 11.30  Simpozion NOVARTIS/NOVARTIS SymposiumSacubitril/valsartan(Entresto®) şi remodelarea ventriculară stânga /  Sacubitril/valsartan(Entresto®) and left ventricular remodeling

               10.50 – 11.10 Tratamentul actual al insuficienţei cardiace cronice – limite şi perspective / Current treatment of chronic heart failure – limits and perspectives – Antoniu PETRIS, Iaşi

               11.10 – 11.30 Sacubitril/valsartan(Entresto®)  şi realitatea clinică – o discuţie cu şi despre pacienţi /  Sacubitril/valsartan(Entresto®) and clinical reality – a discussion with and about patients – Dan TESLOIANU, Iaşi

 

11.30 – 11.50 Pauză/ Break

 

Modul II / 2nd Module:  Aritmologie clinică şi intervenţională/ Clinical and interventional arrhythmology

Moderators: Daniel LIGHEZAN /Timişoara, Csaba HERCZKU/Gothenburg

 

11.50 – 12.20 Electrofiziologie intervenţională versus terapie medicamentoasă la pacienţii cu fibrilaţie atrială – câştigătorul este clar? AF catheter ablation vs medical drug therapy – it is there a clear winner? (CABANA study/ ESC – EORP EHRA Atrial Fibrilation Ablation Long- Term registry and more)Josef KAUTZNER, Praga

12.20 – 12.40 Ablaţia tahicardiei ventriculare non-ischemice – o abordare complexă / non – ischemic VT ablation – a complex approachCsaba HERCZKU, Gothenburg

12.40 – 13.00 Noi tehnologii în ablaţia fibrilaţiei atriale / Novel technologies for AF ablationJosef KAUTZNER, Praga

13.00 – 13.30 Putem real preveni moartea subită cardiacă? – de la terapia medicamentoasă la dispozitive implantabile/  Can we actually prevent sudden cardiac death? – from drug therapy to implantable devicesDaniel LIGHEZAN, Timisoara

 

13.30 – 14. 00 Pauză/ Break

 

Modul III / 3rd Module: Investigaţii şi…complicaţii/ Investigations and…complications

Moderatori/Moderators: Mihail CHELU/Houston, Dan TESLOIANU/Iaşi

14.00 – 14.30 Implantarea dispozitivelor intracardiace – cum evităm complicaţiile? / Implant techniques: pacemakers and ICDs with an eye toward avoiding complicationsMihail  CHELU, Houston

14.30 – 15.00 Utilizarea ecografiei intracardiace în electrofiziologie / Intracardiac echocardiography in electrophysiology more than navigation of transseptal punctureJosef KAUTZNER, Praga

15.00 – 15.20 Tehnici avansate pentru implantul sondei de ventricul stâng în terapia de resincronizare / Advanced techniques for LV lead implantMihail  CHELU, Houston

15.20 – 15.40 Ablaţie intervenţională versus ablaţie chirurgicală în fibrilaţia atrială – cine ‘taie” felia mai mare? / Interventional versus surgical ablation for atrial fibrillation – who “cuts” the bigger slice?Josef KAUTZNER, Praga

 

15.40 – 16.15   Pauză/ Break

 

Sesiunea IV / IV Session: Lucrări originale  /  Original papers 

Moderatori / Moderators: Antoniu PETRIȘ / Iaşi, Viviana IVAN / Timişoara, Dan TESLOIANU / Iaşi

 

16.15 – 16.30 PANICDEMIE versus UN FALS SENTIMENT DE SECURITATE: Cardiostimulare în vreme de pandemie / PANICDEMY versus A FALSE SENSE OF SECURITY: Cardiostimulation during pandemyI.P. POPA, I.A. CȊRNEALĂ, M.S.C. HABA, S.E. POPESCU, C.E. CIOBANU, S.M. EGHET, A.O. PETRIS, D.N. TESLOIANU

16.30 – 16.45 Abordarea intervențională maximală la pacientul cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție scăzută și bloc de ram stâng – prezentare de caz / Maximal therapeutic approach in heart failure patient with low ejection action and LBBB – case presentationElena Cosmina CIOBANU, Cristian HABA, Eduard POPESCU, Ionuț TUDORANCEA, Paula POPA, Dan TESLOIANU, Antoniu Octavian PETRIȘ, Ovidiu MITU

16.45 – 17.00 Reglarea adecvată a vectorilor de depolarizare ai ventriculului stâng poate surmonta cel puțin parțial tehnica de implant deficitară în terapia de resincronizare / Adequate programming of LV depolarization vectors can partially overcome a deficient technique implant in CRT S.E. POPESCU, M.S.C. HABA, A.S. POPESCU, A.M. URSARU , C.E. CIOBANU , O. MITU, A.O. PETRIȘ, D.N. TESLOIANU

17.00 – 17.15 Dificultăți de implantare a pacemakerului într-un caz de persistență de venă cavă superioară stângă izolată asociată unei stenoze subaortice / Difficulties in attempt of pacemaker implantation in a case of Isolated persistent left superior vena cava associated with subaortic stenosisIrina DEMȘA, Cristian Mihai Ștefan HABA, Ștefan Eduard POPESCU, Dan Nicolae TESLOIANU, Antoniu Octavian PETRIȘ, Daniela CRIȘU

17.15 – 17.30 Este utilă implantarea de loop recorder la pacienții tineri? / Is it useful to implant a loop recorder in young patients? A. CRIȘAN, A.M. URSARU, Cristian Mihai Ștefan HABA, Ștefan Eduard POPESCU, Dan Nicolae TESLOIANU

17.30 – 18.00 Simpozion ZENTIVA/ ZENTIVA Symposium – Lansare produs : ZETOVAR® / Product Launch : ZETOVAR® – Viviana IVAN, Timişoara

18:00 – 18.15 Defibrilator automat implantabil pentru prevenția primară a morții subită cardiace la o pacientă tânără cu cardiomiopatie hipertrofică cu obstructia tractului de ejecție anulată prin miomectomie / Implantable cardiac defibrillator for primary prevention of sudden cardiac death in a young patient with hypertrophic Cardiomyopathy – case reportA.N.SIMON, G.SAFTIUC, P.I.POPA, Cristian Mihai Ștefan HABA, A.M. URSARU, Ștefan Eduard POPESCU, Antoniu Octavian PETRIȘ, Dan Nicolae TESLOIANU

18.15 – 18.30 Este încă o necunoscută riscul de moarte subită cardiacă la pacienții cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă tratată invaziv? Sudden cardiac death risk in HCM patient – we really know everything? S.E. POPESCU, M.S.C. HABA , S. EGHET, A.S. POPESCU, A.M. URSARU, P.I. POPA, A.O. PETRIS, D.N. TESLOIANU

18.30 – 18.45 Influența consumului de băuturi energizante asupra fiziologiei cardiace la pacientul tânăr / Influence of energy drink consumption on cardiac physiology in young adults Nicolae ALBULESCU, Adrian APOSTOL, Carina BOGDAN, Mihaela Viviana IVAN

18.45 – 19.00 Sumatriptan: boală sau risc pentru nodul sinusal / Sumatriptane: real disease or risk factor for sinuse node?  Manuela ŞTEFAN, Cătălina LIONTE, Inga AGAFIŢI, Mihaela GRECU, Alexandra STOICA

19.00 – 19.15 Persistența de venă cavă superioară stângă – o provocare pentru medicul intervenționist / Persistence of the superior vena cava – the interventionist’s challengeM.S.C. HABA, S.E. POPESCU, I. CȊRNEALĂ, P.I.POPA, I. DEMȘA, A. CRIȘAN, A.O. PETRIȘ, D.N. TESLOIANU

19.15 – 19.30 Diselectrolitemia – substrat al sincopei de cauză aritmică / Diselectrolitemia : a cause of  arrhythmogenic syncope – case presentationAS PETRAȘ, CG PONOR, MR SPIRIDON, A GAVRILESCU, L HUȚULEAC, A.O. PETRIȘ

Note / Notes:

Din timpul alocat pentru fiecare titlu, 10 minute sunt pentru prezentare și 5 minute pentru discuții / Of the time allotted for each title, 10 minutes are for the presentation and 5 minutes for discussions

Premiile pentru cele mai bune 7 lucrări originale vor fi acordate duminică, 21 iunie 2020, în intervalul 15:00 -15:30, la finalul manifestărilor și constau în urmatoarele / The prizes for the best 7 original presentations will be awarded on Sunday, June 21, 2020, between 15:00 -15: 30, at the end of the events and consist of the following:

  1. Arrhythmia Recognition: The Art of Interpretation, Jones and Bartlett Publishers, Ed. 2020
  2. Making Sense of the ECG: A Hands-On Guide, CRC PRESS, Ed. 2020
  3. Cardiac Resynchronization – A Reappraisal, An Issue of Cardiac Electrophysiology Clinics, Elsevier, Ed. 2019
  4. Manual of Cardiovascular Medicine, Lippincott Williams Wilkins, Ed. 2019
  5. Oxford Specialist Handbook of Pacemakers and ICDs, Oxford University Press, Ed. 2019 – 2 buc
  6. Echocardiography Review Guide Companion to the Textbook of Clinical Echocardiography, Elsevier, Ed. 2019