TRANSMITERE LUCRĂRI ȊN EXTENSO

Termenul de transmitere a lucrarilor in extenso a expirat.

 

Lucrările ȋn extenso pot fi transmise prin ȋncărcarea lor ȋn formularul online alăturat. Cele transmise printr-o altă modalitate nu vor fi luate ȋn considerare şi nu vor apărea ȋn program/volumul de lucrări ȋn extenso.

Reguli pentru transmiterea lucrărilor ȋn extenso

Participanții sunt invitați să transmită lucrările ȋn extenso aferente prezentărilor orale sau celor sub formă de poster. Autorii sunt rugați să se conformeze regulilor de editare. Lucrările ȋn extenso se vor transmite ȋn limba română, ȋnsoțite de rezumatul ȋn limba engleză, iar cele care nu respectă aceste reguli de editare, nu vor fi luate ȋn considerare.

Termenul limită pentru transmiterea lucrărilor ȋn extenso este 15 iunie 2020!

Lucrările ȋn extenso vor fi evaluate de către Comitetul Ştiințific şi, dacă sunt acceptate, pot fi selectate pentru introducerea acestora ȋn Volumul de Lucrări ȋn Extenso cu ISBN al manifestării care va fi publicat la o editură acreditată de către Colegiul Medicilor din România.

Pentru transmiterea lucrărilor ȋn extenso ce vor intra ȋn evaluarea Comitetului Ştiințific ȋn scopul prezentării sub formă de poster, primii autori trebuie să transmită odată cu acestea şi documentul de plată a taxei de participare la manifestări. Chiar şi ȋn situatia ȋn care acest document de plată a fost transmis odată cu transmiterea rezumatului aferent lucrării ȋn extenso, autorii sunt rugați să reataşeze formularului de transmitere a lucrării ȋn extenso documentul de plată a taxei de participare.

Ȋnregistrarea la IASI ARRHYTHMIA FORUM 2020 şi plata taxei de participare sunt obligatorii pentru publicarea lucrării ȋn Volumul de Lucrări ȋn Extenso al manifestării.