CU ŞI DESPRE ABLAŢIA TULBURĂRILOR DE RITM (ELECTROFIZIOLOGIE DIAGNOSTICĂ ŞI INTERVENTIONALĂ ȊN TULBURĂRILE DE RITM)

With and about rhythm disorders ablation (diagnostic and interventional electrophysiology for rhythm disorders)

Joi, 02 Aprilie 2020/Thursday April 02, 2020

 

14:00 – 14:40 Anatomia cordului pentru…electrofiziologi  – Florin Filipoiu/București, Liviu Moraru/Tg Mureș (prezentare comuna cu cursul 1 și 2)  

                       The anatomy of the heart for…electrophysiologists (Joint session) – Florin Filipoiu/București, Liviu Moraru/Tg Mureș (joint presentation with course 1 and 3)

14:40 – 15:10 Noţiuni generale despre terapia ablativă:istoric, prezent, viitor (inclusiv pregătire pacient preintervenţional și supraveghere postprocedură) – Radu Ciudin/București

                       General principles and techniques of ablation therapy: history, present, future – Radu Ciudin/București

15:10 – 15:30 Criterii de selecţie a pacientului pentru stabilirea indicaţiei de ablaţie a fibrilaţiei atriale – Mihaela Grecu/Iași

                       Patient selection for AF ablation indication – Mihaela Grecu/Iași

15:30 – 15:50 Ablaţia fibrilaţiei atriale – prezent și perspective – Mihail G. Chelu/USA

                        Atrial fibrilation ablation – Mihail G. Chelu/USA

 

15:50 – 16:10 Pauză/Break

 

16:10 – 16:30 Ablaţia flutterului atrial – Gabriel Cismaru/Cluj Napoca

                        Atrial flutter ablation – Gabriel Cismaru/Cluj Napoca

16:30 – 17:10 Ablaţia tulburărilor de ritm ventriculare (ESV, tahicardie ventriculară ischemică și non-ischemică – se poate mai mult?) – Mihail G. Chelu/USA

                        Ventricular rhythm disorders ablation (premature ventricular contractions, ischemic and non-ischemic ventricular tachycardia – can we do more?) – Mihail G. Chelu/USA

17:10 – 17:40 Abordarea intervenţională a tulburărilor de ritm (supraventriculare și ventriculare) –  comentarii și integrare în practica a ghidurilor – Elena Arbelo/Barcelona

                        Interventional therapies of rhythm disorders (supraventricular and ventricular tachycardias) – comments and practical considerations based on guides – Elena Arbelo/Barcelona

17:40 – 18:00 Simpozion Pfizer/Pfizer Symposium-Noile anticoagulante orale – o promisiune devenită certitudine

 

18:00 – 18:20 Pauză/Break

 

18:20 – 18:50 Ablaţia tahicardiilor paroxistice supraventriculare cu sau fără sindrom WPW – Gabriel Cismaru/Cluj Napoca

                        Ablation of supraventricular tachycardias with or without preexcitation syndrome – Gabriel Cismaru/Cluj Napoca

18:50 – 19:10 Noi abordări în electrofiziologia intervenţională- Elena Arbelo/Barcelona

                        New approaches in interventional electrophysiology – Elena Arbelo/Barcelona

19:10 – 19:30 Concluzii și discuţii

                       Conclusions and discussions