CU ŞI DESPRE PACEMAKERE ŞI LOOP-RECORDERE 

With and about pacemakers and loop-recorders

Joi, 02 Aprilie 2020/Thursday April 02, 2020

 

14:00 – 14:40 Anatomia cordului pentru … electrofiziologi – Florin Filipoiu/ București, Liviu Moraru/Tg. Mureș 

                       Anatomy of the heart for … electrophysiologists – Florin Filipoiu/ București, Liviu Moraru/Tg. Mureș

14.40 – 15.10 Noțiuni generale despre pacemakere și loop-recordere (inclusiv pregătire pacient preintervențional și supraveghere postprocedură) – Dan Tesloianu/Iași

                       General notions about pacemakers and loop-recorders (including pre-interventional and post-procedure patient’s assesment) – Dan Tesloianu/Iași

15.10 – 15.30 Ghidul ESC și ghidul ACC – AHA de pacing: ce e nou și ce rămâne stabilit – Nic Dragotoiu/București

                        The ESC guide and the ACC – AHA pacing guide: what’s new and what’s settled – Nic Dragotoiu/București

15.30 – 15.50 Pacingul prin stimulare septala – unde și când merită să fie făcut ?- Pavlina Trajkova/Belgrad

                       Pacing through septal stimulation – where and when is it worth doing?–Pavlina Trajkova/Belgrad

 

15.50 – 16.10 Pauză/Break

 

16.10 – 16.30 Pacingul prin stimularea fasciculului His – ce speranțe, ce confirmări ? David Zizek, Ljubljana

                       Pacing by His fascicle stimulation – hopes and confirmations – David Zizek, Ljubljana

16.30 – 16.50 Pacingul epicardic – soluție “de avarie” ? – Georgi Gurguriev/Sofia

                       Epicardial pacing – „breakdown” solution? – Georgi Gurguriev/Sofia

16.50 – 17.10 Loop-recorderele: un Holter “la purtător” – noțiuni generale, indicații – Pavlina Trajkova/Belgrad

                       Loop-recorders: a Holter „in the carrier” – general notions, indications – Pavlina Trajkova/Belgrad

17.10 – 17.30  Noi frontiere în pacingul cardiac și înregistrarea continuă a activității cardiace (inclusiv pacingul direct de ram stâng) – Eduard Belu/Brașov

                        New frontiers in cardiac pacing and continuous recording of cardiac activity (including direct left bundle branch pacing) – Eduard Belu/Brașov

17.30 – 18 00 Cum evităm complicațiile implantării dispozitivelor de…pace-maker – o privire de chirurg – Georgi Gurguriev/Sofia

                        How to avoid the complications of implanting the devices of… pace-maker – a story from a cardiovascular surgeon – Georgi Gurguriev/Sofia

 

18.00 – 18.20 Pauză/Break

 

18.20 – 18.50 Terapia intervențională a aritmiilor – un prezent continuu la IBCV Timișoara;  statistica – o punte între trecut și viitor –  Constantin Luca/Timișoara

                        Interventional therapy of arrhythmias – a continuous present at the IBCV Timisoara; statistics – a bridge between the past and the future – Constantin Luca/Timisoara

18:50 – 19:30 Simpozion Bayer/Bayer Symposium