Vineri, 19 Iunie 2020/ Friday June 19, 2020

 

LUCRĂRI CONFERINŢĂ IAF 2020/ IAF 2020 CONFERENCE SESSIONS

SESIUNEA II/  SESSION II Abordări nonintervenționale în aritmologie/ Non-interventional approaches in arrhythmology

 

Modul I/ Ist Module:  Imagistica cardiovasculară la pacienţii propuşi pentru terapie de cardiostimulare/ resincronizare / defibrilare sau pentru ablaţia tulburărilor de ritm / Cardiovascular imaging in assesing patients which need implantable cardiac defibrillators/cardiac resynchronization therapy or rhythm disorders ablation

Moderatori/Moderators: Danisia HABA/ Iaşi, Anatol CAZACU/Chişinău

 

08.30 – 08.50 Coronarografia / CoronarographyAmin BAZYANI, Iaşi

08.50  – 09.10 Angio CT–ul coronarian / Coronary angiographic computed tomographyAnatol CAZACU, Chişinău

09.10 – 09.30 Ecocardiografia / EchocardiographyDaniela CRIȘU, Iaşi

09.30 – 09.50 IRM –ul cardiac / Cardiac Magnetic Resonance ImaginingAnatol CAZACU, Chişinău

09.50 – 10. 10 Să scăpăm de frica de “radiaţii” – noţiuni de bază despre expunerea la radiaţii în laboratorul de electrofiziologie şi pacing / The fear of radiations – basic concepts about radiation exposure in the electrophysiology labDanisia HABA, Iaşi

10.10 – 10.30 Rolul investigaţiei IRM cardiace în managementul aritmiilor ventriculare / Magnetic Resonance Imaging for the assessment of patients with ventricular arrhythmias Anatol CAZACU, Chişinău

10.30 – 10.50 Ce riscuri sunt în sarcină, pentru personalul din laboratorul de cardiologie intervenţională şi pentru pacienţi şi care este atitudinea optimă de urmat / Radiation risk in the interventional cardiology laboratory for pregnant patients and personnel – optimal approachDanisia HABA, Iaşi

 

10.50 – 11.10 Pauză / Break

 

Modulul II/ 2nd Module:  Aritmologie nonintervenţională/ Non-interventional arrhythmology

Moderatori/Moderators:  Cătălina ARSENESCU GEORGESCU/ Iaşi,  Florin MITU/ Iaşi

 

11.10 – 11.35 Recuperarea cardiovasculară la pacientul supus procedurilor de cardiostimulare/ resincronizare/ montare de defibrilator automat/ Cardiovascular recovery in patients with cardiac implantable electronic devicesFlorin MITU, Iaşi

11.35 – 11.55 Tulburări de ritm şi conducere în intoxicaţiile acute non-medicamentoase/ Rhythm and conduction disorders in acute non-drug intoxications – Cătălina LIONTE, Iaşi

11.55 – 12.15 Influenţa mediicaţiei specifice utilizată în tratamentul infecţiei cu noul coronavirus asupra inotropismului şi cronotropismului cardiac – cardiac/ Inotropic and chronotropic  influence of specific drug-therapy used in new coronavirus infection treatmentRadu CRIŞAN-DABIJA, Iaşi

12.15 – 12.35 Managementul pacienţilor purtători de dispozitive cardiace implantabile înaintea, în timpul şi după intervenţiile chirurgicale/ Management of patients with implantable cardiac devices before, during and after surgical procedures – Cristian HABA, Iaşi

12.35 – 13.00 Consecinţele embolice ale fibrilaţiei atriale pot fi prevenite? / Can embolic consequences of atrial fibrillation be prevented? Cătălina Arsenescu Georgescu, Iaşi

13.00 – 13.30 Simpozion SANOFI/ SANOFI Symposium – Tratamentul anticoagulant în embolia  pulmonară – Enoxaparina sodică (Clexane®) pentru o abordare cauzală a efectelor / Anticoagulant treatment in pulmonary embolism – Enoxaparin sodium (Clexane®) for a causal approach of  the effects – Antoniu PETRIȘ, Iaşi

 

13.30 – 14.00 Pauză / Break

 

CURS IV/ COURSE IV 

Cu și despre ablația tulburărilor de ritm (electrofiziologie diagnostica și intervențională în tulburările de ritm) / With and about rhythm disorders ablation (diagnostic and interventional electrophysiology for rhythm disorders)

Directori curs/ Chairpersons: Mihail CHELU/Houston, Mihaela GRECU/Iaşi, Radu CIUDIN/Bucureşti

 

14.00 – 14.30 Noţiuni generale despre terapia ablativă: istoric, prezent, viitor (inclusiv pregatire pacient preintervenţional şi supraveghere postprocedură) / General principles and techniques of ablation therapy: history, present, future.Radu CIUDIN, Bucureşti

14.30 – 14.50 Abordarea intervenţională a tulburărilor de ritm supraventriculare – comentarii şi integrare în practică a ghidurilor / Interventional therapies of supraventricular rhythm disorders – comments  based on ESC guidelinesMihail RIZOV, Valentin RACILA, Chişinău

14.50 – 15.10 Criterii de selecţie a pacientului pentru stabilirea indicaţiei de ablaţie a fibrilaţiei atriale / Patient selection for AF ablation indicationMihaela GRECU,  Iaşi

15.10 – 15.40 Ablaţia fibrilaţiei atriale – prezent şi perspective / Atrial fibrillation ablationMihail  CHELU, Houston

15.40 – 16.00 Ablaţia flutterului atrial / Atrial flutter ablationGabriel CISMARU, Cluj Napoca

 

16.00 – 16.30 Pauză / Break

 

16.30 – 17.00 Ablaţia tahicardiilor paroxistice supraventriculare cu sau fără sindrom WPW/  Ablation of supraventricular tachycardias with or without preexcitation syndromeGabriel CISMARU, Cluj Napoca

17.00 – 17.20 Ce facem în laboratorul de electrofiziologie: ablaţie în toate  tulburările de ritm supraventriculare? –  cazuri clinice comentate / What do we do in the electrophysiology laboratory: ablation in all supraventricular rhytm disorders? – commented clinical casesMihail RIZOV, Valentin RACILA, Chisinău

17.20 – 17.40 Ablaţia extrasistoliei ventriculare idiopatice / Idiopathic PVC ablationMihail  CHELU, Houston

17.40 – 18.00 Stratificarea riscului de moarte subită cardiacă la pacientul cu aritmii ventriculare – ce ne spun şi ce nu ne spun ghidurile / Risk stratification of sudden cardiac death in the patient with ventricular arrhythmias – what do the guidelines tell us or what they do not?Mihaela GRECU,  Iaşi

18.00 – 18.20 Ablaţia tahicardiilor ventriculare ischemice/ Ischemic VT ablationMihail  CHELU, Houston

18.20 – 18.35 Managementul furtunii electrice la pacientul cu cardiopatie ischemică – prezentare de caz / Management of electrical storm in the patient with ischemic heart disease – clinical caseȘtefan AILOAEI, Iaşi

18.35 – 19.00 Managementul complicaţiilor ablaţiei tahicardiilor ventriculare / Management of complication of TV ablationMihail  CHELU, Houston