Joi, 18 Iunie 2020/Thursday June 18, 2020

 

LUCRĂRI CONFERINŢĂ IAF 2020/ IAF 2020 CONFERENCE SESSIONS

SESIUNEA I / SESSION I Aritmiile: de la condiții clinice particulare la particularități terapeutice și diagnostice – un scurt review

Arrhythmias from particular clinical conditions to therapeutic and diagnostic features – a brief review 

 

Modul 1 / 1st Module:  Aritmii în condiţii speciale / Arrhythmias in special conditions

Moderatori/ Moderators: Viviana ONOFREI/Iaşi, Daniela CRIȘU/Iaşi

 

08.30 – 08.45  Manifestări aritmice în embolismul pulmonar acut / Arrhythmic manifestations in acute pulmonary embolismAntoniu PETRIȘ, Iaşi

08.45 – 09.10 Aritmiile şi graviditatea – o provocare diagnostică şi de tratament / Arrhythmias and pregnancy – a diagnostic and treatment challenge – Viviana ONOFREI, Iaşi

09.10 – 09.25 Sindromul de repolarizare precoce: de la benign la malign /  Early repolarization syndrome: from benign to malignantDaniela CRIȘU, Iaşi

09.25 – 09. 45 Aritmiile induse de testul de efort – o abordare particulară? / Arrhythmias induced by stress ECG test – a particular approach?  – Viviana IVAN, Timişoara

09.45 – 10.00 Aritmiile periresuscitare / Peri-resuscitation arrhythmiasAntoniu PETRIȘ, Iaşi

 

10.00 – 10. 20 Pauză / Break

 

Modul II / 2nd Module: Câteva cuvinte despre sincopa şi…tratamentul anticoagulant / A few words about syncope and … anticoagulant treatment

Moderatori/ Moderators: Cristian PODOLEANU/Tg. Mureş, Viviana IVAN/Timişoara

 

10.20 –10. 50 Evaluarea simplă a pacientului cu sincopă (inclusiv tilt testul) / The basic assessment of a patient with syncope (including Tilt-test)Cristian PODOLEANU, Tg. Mureş

10.50 – 11.10 Ghidul ESC 2018 de Sincopă – atunci când cardiologia se intersectează cu neuroştiinţele / ESC Clinical Practice Guideline for Syncope – when cardiology meets neurosciencesAndreea URSARU, Iaşi

11.10 –11. 30 Cum să facem diagnosticul diferenţial simplu între sincopă şi epilepsie cu ajutorul dispozitivelor de tip loop-recorder implantabil / Differential diagnostic between syncope and epilepsy using loop-recorder devicesCristian PODOLEANU, Tg. Mureş

11.30 – 11.50 Terapia anticoagulantă la pacienţii cu tulburări de ritm – de la clasic la modern / Anticoagulation therapy for patients with rhythm disordersAdrian APOSTOL, Timişoara

11.50 – 12.10 Managementul terapiei anticoagulante/ antiagregante în cazul pacienţilor care necesită proceduri intervenţionale (cardiostimulare/ ablaţii) şi comorbidităţi asociate care contraindică sistarea medicaţiei antitrombotice / The management of anticoagulation/ antiplatelet therapy for patients who undergo interventional procedures (cardiostimulation/ ablation) with comorbidities which forbid the cessation of antithrombotic medicationIonuţ TUDORANCEA, Iaşi

12.10 – 12.30 Trebuie anticoagulat pacientul cu cardiomiopatie dilatativă aflat în ritm sinusal: de ce? cand? cum? / Should we use anticoagulants for patients with dilated cardiomyopathy? Why? When? How?  – Viviana IVAN, Timisoara

12.30 – 13.00  Simpozion PFIZER/ PFIZER symposium  – Managementul terapiei anticoagulante în context modern de la teorie … la practica cardioversiei /  Modern approach of anticoagulation therapy  from theory… to cardioversion practice – Irina COSTACHE,  Dana CRIȘU / Iaşi

13.00 – 13.40 Pauză / Break

 

CURS III/ COURSE III  

Cu și despre defibrilatoare automate implantabile/ dispozitive de resincronizare / With and about implantable cardiac defibrillators and cardiac resynchronization therapy

Directori curs/ Chairpersons: Kamil SEDLACEK/Hradec Kralove, Woijtech KWASNIEWSKI/Katowice, Antoniu PETRIȘ/Iasi

 

13.40 – 14.20 Despre ICD şi CRT: definiție, noțiuni tehnice şi fiziopatologice /ICD and CRT: definition, technical and physio- pathological principlesLeonard MANDES, Bucuresti

14.20 – 14.50 Ghidurile ESC şi ACC/AHA de implantare defibrilatoare automate şi dispozitive de resincronizare: comentarii prin prisma experienței personale/ ESC and ACC/AHA Clinical Practice Guidelines for Cardiac Defibrillation Therapies and Cardiac Resynchronization Therapy: a review through personal experienceKamil SEDLACEK, Hradec Kralove, Cehia

14.50 – 15.10 CRT-P versus CRT – D – / CRT-P versus CRT-DDavid ZIZEK, Ljubljana

15.10 – 15.30 Abordarea pragului de defibrilare crescut la pacienții cu defibrilator automat implantabil – experiența personală / High defibrillation threshold in patient with implanted ICD – a personal experienceWojtek  KWASNIEWSKI, Katowice

15.30 – 15.45 Wearable ICD – o soluție de…câteva cuvinte/ Wearable ICD – a solution of…a few words – Eduard POPESCU, Iaşi

 

15.45 – 16.05 Pauză / Break

 

16.05 – 16.30 Simpozion  BAYER/BAYER Symposium: Rivaroxabanul – mai mult decât un “simplu” NOAC / Rivaroxaban – more than a “simple” NOAC – Dan TESLOIANU, Iaşi

16.30 – 17.00 Studii semnificative privind rezultatele terapiei de resincronizare – ce este sigur şi ce rămâne încă de lămurit / Significant studies concerning CRT results – what can we trust, what we can have doubt aboutKamil SEDLACEK, Hradec Kralove, Cehia

17.00 – 17.20 Furtuna electrică : fenomen şi antifenomen sau…ce este şi cum o stăpânim  / Electrical storm: phenomenon and antiphenomenon…what is it, how do we control itWojtek  KWASNIEWSKI, Katowice

17.20 – 17.40 Stimularea univentriculară de VS în terapia de resincronizare : avantaje, dezavantaje, dovezi / The univentricular left ventricle stimulation in cardiac resynchronization therapy: advantages, disadvantages and evidence  –  Sergiu SIPOȘ, Bucureşti

17.40 – 18.00 Pacingul multisite al ventriculului stâng în terapia de resincronizare / Multisite LV pacingJelena STOJANOVIC LAZIC , Belgrad

18.00 – 18.20 Sindromul de pacemaker – o înţelegere contemporană / Pacemaker syndrome – a contemporary understanding –  Răzvan MAXIM, Constanţa

18.20 – 18.50 Terapia de modulare a contractilităţii miocardice în  insuficienţa cardiacă cronică /  Cardiac  Contractility Modulation  in the treatment of chronic heart failure  – Mateusz ZELEWSKI/Gdansk

18.50 – 19.20 Simpozion PFIZER/ PFIZER Symposium: Manifestări aritmice în amiloidoza cardiacă / Arrhythmic features in cardiac amyloidosis – Daniela CRIȘU, Iaşi