Miercuri, 17 Iunie 2020/ Wednesday June 17, 2020

 

08.00 – 08.20 The official opening of the event

Welcome: Radu CIUDIN, Antoniu Octavian PETRIS, Dan TESLOIANU

 

CURS I/ COURSE I

Electrocardiograma în tulburările de ritm și de conducere – de la A(triu) la…V(entricul) / The electrocardiogram in rhythm and conduction disorder – from A(trium) to… V(entricle)

Directori curs/ Chairpersons: Radu CIUDIN/București, Irina COSTACHE/Iași, Daniela CRIȘU/Iași 

 

08.20 – 08.40 De la extrasisolele atriale la fibrilația şi flutterul atrial / From atrial premature beats to atrial flutter and fibrillationRadu CIUDIN , Bucureşti

08.40 – 09.00 Diagnosticul diferențial al tahiaritmiilor cu complexe înguste / Differential diagnosis of narrow complex tachyarrhythmiaIrina COSTACHE, Iaşi

09.00 – 09.20 Diagnosticul diferențial al tahiaritmiilor cu complexe largi / Differential diagnosis of wide complex tachyarrhythmia –   Antoniu PETRIȘ, Iaşi

09.20 – 09.40 De la extrasistolele ventriculare la tahicardia ventriculară şi fibrilatia ventriculară – un continuum nefast / From premature  ventricular beats to ventricular tachycardia   and ventricular fibrillation – a disruptive continuumRadu CIUDIN , Bucureşti

09.40 – 10.00 Sindromul WPW – mereu o provocare diagnostică / WPW syndrome – always a challengeLeonard MANDES, Bucureşti

10.00 – 10.20 Aritmiile din sindroamele coronariene acute… / Arrhythmias in acute coronary syndromes…Antoniu PETRIȘ, Iaşi

10.20 – 10.40 …şi o dovadă clară că ele există / …and clear evidence that they existAmin BAZYANI, Iaşi

 

10.40 – 11.00 Pauză / Break

 

11.00 – 11.20  Atenție la…ioni (aspectul ECG in diselectrolitemii) / Pay attention to ions! –  Daniela CRIȘU,  Iaşi

11.20 – 11.50  Diagnosticul diferențial al ritmurilor lente atriale şi ventriculare / Differential diagnosis of slow atrial and ventricular rhythmsIrina COSTACHE, Iaşi

11.50 – 12.10  Electrocardiograma în diagnosticul diferențial al blocurilor atrioventriculare/ Electrocardiogram in the differential diagnosis of atrioventricular blocksOvidiu MITU, Iaşi

12.10 – 12.35  Aspectul ECG la pacienții cardiostimulați / ECG aspects of patients with cardiac pacemakersRadu CIUDIN , Bucureşti

12.35 – 13.00  Cand suspiciunile nu se adeveresc din fericire – malfuncție de stimulator suspectată de medicul urgentist şi infirmată de cardiolog – 6 cazuri clinice / When suspicions don’t become true – pacemaker malfunctions suspected in the emergency room and infirmed by the cardiologist – 6 clinical casesGabriel CISMARU, Cluj Napoca

 

13.00 – 13.30 Pauză / Break

CURS II/ COURSE II  

Cu și despre pacemakere și loop-recordere / With and about pacemakers and loop-recorders 

Directori curs/ Chairpersons: Dan TESLOIANU/Iași, Nic DRAGOTOIU/București, Razvan MAXIM/Constanța

 

13.30 – 14. 05 Anatomia cordului pentru … electrofiziologi / Anatomy of the heart for … electrophysiologists – Liviu MORARU,  Tg Mureş

14.05 – 14.35 Noţiuni generale despre pacemakere şi loop-recordere (inclusiv pregatire pacient preintervenţional şi supraveghere postprocedură)/ General notions about pacemakers and loop-recorders (including pre-interventional and post-procedure patient’s assessment)Dan TESLOIANU, Iaşi

14.35 – 14.55 Ghidul ESC şi ghidul ACC – AHA de pacing: ce e nou şi ce ramâne stabilit / The ESC guide and the ACC – AHA pacing guide: what’s new and what’s settledNic DRĂGOTOIU, Bucureşti

14.55 – 15.15 Pacingul prin stimulare septală – unde şi când merită să fie facut ? / Pacing through septal stimulation – where and when is it worth doing?Răzvan MAXIM,  Constanţa

15.15 – 15.40 Simpozion BERLIN– CHEMIE: Tratamentul betablocant de la efectul de clasă la efectul de moleculă / Beta blocker treatment from class effect to molecule effect – Ciprian REZUȘ, Iaşi

 

15.40 – 16.00 Pauză / Break

 

16.00 – 16.20 Pacingul prin stimularea fasciculului His – ce speranţe, ce confirmări ? / Pacing by His fascicle stimulation – hopes and confirmationsDavid ZIZEK/Ljubljana

16.20 – 16.40 Pacingul epicardic – soluţIe “de avarie” ? / Epicardial pacing – „breakdown” solution?Georgi GURGURIEV/Sofia, Bulgaria

16.40 – 17.00 Loop-recorderele: un Holter “la purtător” – noţiuni generale, indicaţii / Loop-recorders: a Holter „in the carrier” – general notions, indicationsPavlina TRAJKOVA, Belgrad

17.00 – 17.25 Tulburările de conducere atrioventriculară la pacienţii supusi intervenţiilor de chirurgie cardiovasculară – o complicaţie evitabilă? / Atrioventricular conduction disorders in patients undergoing cardiovascular surgery – an avoidable complication?Lucian STOICA,  Iaşi

17.25 – 17. 50 Complicaţiile terapiei de implantare dispozitive intracardiace – cum le abordăm, cum le evităm – o privire de cardiolog intervenţionist / Complications after implanting a cardiac device – how do we approach them/ how do we avoid them?  – a story from a invasive cardiologistRadu CIUDIN, Bucureşti.

 

17.50 – 18. 10 Pauză / Break

 

18.10 – 18.30  Simpozion BOEHRINGER/BOEHRINGER – Anticoagularea moderna – de la studiile clinice la practica medicală / Modern anticoagulation – from clinical trials to medical practice – Antoniu PETRIȘ, Iaşi

18.30 – 19. 00 Tehnici de abord endoscopic şi trancateter în chirurgia valvulară cardiacă: indicaţii curente şi modalităţi de rezolvare a complicaţiilor / Endoscopic and transcatheter techniques in valve surgery, current indications and bail out strategiesVictor COSTACHE, Sibiu

19.00 – 19.30 Cum evităm complicaţiile implantării dispozitivelor de…pace-maker – o privire de chirurg cardiovascular / How to avoid the complications of implanting the devices of… pace-maker – a story from a cardiovascular surgeonGeorgi GURGURIEV/Sofia, Bulgaria

19.30 – 19.50 Laboratorul de electrofiziologie şi pacing al IBCV Timisoara – de la tradiţie la perspective/ Electrophysiology and pacing laboratory of IBCV Timisoara – from tradition to perspectives – Constantin LUCA, Timişoara

19.50 – 20.10 Pacingul direct de ram stang / Direct left bundle branch pacing Eduard BELU, Braşov